Rady na cestu | Odškodnění za zpožděný a zrušený let

Rady na cestu | Odškodnění za zpožděný a zrušený let

Jedna z velice nepříjemných věcí, která nás může během cestování potkat, je zpoždění letu. Se zpožděným letem se nejčastěji setkáváme během letních prázdnin, kdy se počet letů radikálně zvyšuje kvůli dovoleným. Pokud dojde ke zpoždění vašeho letu o více než 3 hodiny nebo dokonce k jeho zrušení, máte nárok na odškodnění.


Jaká jsou práva cestujícího v letecké dopravě?

 

Nárok cestujícího na odškodnění byl vymezen v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Díky tomuto nařízení mají cestující v letecké dopravě stejná práva bez ohledu na to, se kterou společností létají. Nicméně, tato pravidla jsou komplikovaná.

Nejdůležitější body tohoto dokumentu jsme vám shrnuli níže v článku, pokud však budete chtít, můžete si celé znění přečíst pod odkazem zde.

 • Ochrana cestujících by se měla uplatnit nejen na pravidelných, ale také na nepravidelných letech.
 • Cestujícím, kterým byl odepřen nástup na palubu proti jejich vůli, by se mělo umožnit zrušení jejich letů a proplacení jejich letenek nebo pokračování za uspokojivých podmínek, přičemž by o ně mělo být dostatečně postaráno, zatímco čekají na pozdější let.
 • Nařízení se vztahuje na cestující, jestliže:
  • je jim odepřen nástup na palubu proti jejich vůli,
  • je jejich let zrušen,
  • je jejich let zpožděn.
 • Toto nařízení se vztahuje:
  • na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva;
  • na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, na které se vztahuje Smlouva, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je provozující letecký dopravce dopravcem Společenství;
  • na každého provozujícího leteckého dopravce, který přepravuje cestující.

 

Zrušení letu

Na kompenzaci máte nárok i v případě, že vám let zruší. Odškodnění se však odvíjí od důvodu zrušení a časového intervalu, kdy vás aerolinka na danou skutečnost upozornila.

V případě zrušení letu mají dotčení cestující právo na náhradu škody od provozujícího leteckého dopravce, jestliže:

 • nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

 

Zpoždění letu

Právo na odškodnění máte také v případě zpoždění letu. Zde záleží na délce zpoždění a také na délce letu.

Kompenzaci můžete požadovat, jestliže provozující letecký dopravce důvodně očekává, že let bude oproti plánovanému času odletu zpožděn:

 • o dvě hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo
 • o tři hodiny nebo více v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo
 • o čtyři hodiny nebo více v případě všech letů nespadajících pod dva předchozí odstavce

Nejčastějším důvodem, kdy nárok na odškodnění vzniká, je zpoždění z důvodu technického problému nebo onemocnění palubního personálu.

 

Právo na náhradu škody

Výše odškodnění se pohybuje v rozmezí 250-600 EUR na každého cestujícího. Závisí na délce letu a délce zpoždění.

Cestující můžou mít nárok na náhradu ve výši:

 1. a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů;
 2. b) 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů;
 3. c) 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

Při určování vzdálenosti se vychází z posledního místa určení, kam cestující v důsledku odepření nástupu na palubu nebo zpoždění přiletí později než v plánovaném čase.

Jestliže je cestujícím nabídnuto přesměrování na jejich cílové místo určení, může provozující letecký dopravce o 50 % snížit odškodné, pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

 1. a) o dvě hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo
 2. b) o tři hodiny v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo
 3. c) o čtyři hodiny v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

 

Právo na poskytnutí péče

V případě zpoždění letu jsou cestujícím zdarma nabídnuty:

 • strava a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;
 • ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným, nebo se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím;
 • přeprava mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením).

Navíc jsou cestujícím zdarma nabídnuty dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Je možné, že vás letecká společnost o tomto nároku nebude informovat. V tom případě si schovejte veškeré účtenky, které vznikly během čekání, abyste za ně později mohli dostat náhradu. Většina leteckých společností má také na webu kontaktní formuláře ohledně zpoždění letu, poškozeného zavazadla, refundace letenky a dalších dotazů.

 

Z osobní zkušenosti

Nakonec pro vás máme ještě několik rad z osobních zkušeností, které se nám během cestování staly.

 • Především je nutné vědět přesnou příčinu zpoždění či zrušení letu. Tuto informaci většinou hlásí špatnou angličtinou obsluha přepážky nebo pilot letadla. Určitě si vše poznamenejte a v případě, že byste něčemu nerozuměli, je lepší si informace ověřit s palubním personálem.
 • Dále je nutné znát přesný čas přistání a mít důkaz – ideální je vyfotit informaci o zpoždění na informační tabuli a posléze také čas skutečného příletu na tabuli v cílové destinaci.
 • Mějte se na pozoru, když vám aerolinky vydají voucher na občerstvení a spolu s ním vás nutí podepsat jeho převzetí. Mohli byste se tím vzdát práva na jakékoliv budoucí odškodnění.
 • Aerolinky často vůbec nekomunikují, nereagují ani na váš doporučený dopis. Zvažte, zda s nimi budete vést právní bitvu, nebo zda raději nevyužijete služeb některých specializovaných firem (např. airhelp.com/cs/ nebo https://zpozdeno.cz/.
 • Můžete také použít oficiální formulář EU ohledně práv cestujícího pod tímto odkazem: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_en.htm

 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat leteckou společnost, se kterou cestujete.

Doufáme, že vám tyto informace pomohly.

Tým Delmas

 

Zdroj: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004Zpět na téma Články