Pravidla soutěže

1) Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěže je společnost Delmas Praha, s.r.o. se sídlem K Brusce 281/9, 160 00 Praha 6, IČ: 29028051. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána na webu organizátora www.delmas.cz.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Delmas Praha, s.r.o. a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla, a to zejména délku trvání soutěže.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

Soutěž bude probíhat ve 3 kolech. Poslední 3. soutěžní kolo bude mít zkrácenou délku trvání pro bezproblémové zajištění doručení výhry do Vánoc.

 1. Soutěžní kolo 26.11.-2.12.2018 23:59:59
 2. Soutěžní kolo 3.12.-9.12.2018 23:59:59
 3. Soutěžní kolo 10.12.-14.12.2018 12:00

 

2) Účast v soutěži

Pro účast v soutěži (zařazení do konečného slosování) je třeba splnit následující podmínky:

 • vyplnit soutěžní formulář na adrese www.delmas.cz/info/vanocni-soutez
 • při vyplnění soutěžního formuláře uvést pravdivě všechny požadované údaje, nevyplnění jakéhokoli údaje je důvodem k neuznání účasti v soutěži
 • zodpovědět soutěžní otázku
 • provést odeslání formuláře s odpovědí
 • každý soutěžící se může zúčastnit soutěže (odpovědět na otázku) pouze jednou, duplicitní odpovědi nebudou zařazeny do slosování.

 

3) Losování výherců

Losování výherců soutěže proběhne dle následujícího harmonogramu:

 1. soutěžní kolo: výherce bude vylosován a zveřejněn 3.12.2018 do 12:00
 2. soutěžní kolo: výherce bude vylosován a zveřejněn 10.12.2018 do 12:00
 3. soutěžní kolo: výherce bude vylosován a zveřejněn 14.12.2018 do 17:00

 Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem na adresu jimi uvedenou v soutěžním formuláři a také zveřejněním v sekci Výherci soutěže na www.delmas.cz/info/vyherci-souteze a na facebookové stránce https://www.facebook.com/Delmas.cz. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

 

4) Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, musí soutěžící udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro následné kontaktování o výhře.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Po skončení soutěže budou na www.delmas.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.