Ztráta kufru na letišti

Jak postupovat v případě ztráty nebo poškození zavazadla na letišti.

Jak postupovat v případě poškození a ztráty zavazadla/kufru na letišti

Ať už jste rozený dobrodruh nebo je pro Vás cestování pouze výjimečnou událostí. Je třeba se i nechtě připravit na možnost, že vše nepůjde úplně podle Vašeho plánu. Štěstí přeje připraveným!

Od doby kdy obsluha letiště převezme Vaše zavazadlo, za něj odpovídá. Nezapomeňte však kufr obalit igelitovou fólií a zbytečně ho nepřetěžujte. Za běžné opotřebení (škrábance, špína) letiště negarantuje žádnou náhradu. Pro úplnou jistotu si kufr vyfoťte před odletem. Dobré je také mít zavazadlo opatřeno visačkou s vaším jménem a adresou. Nic se nestane, když do zavazadla vložíte kopii Vaší letenky. Snažte se mít vždy časovou rezervu, jak na odbavení zavazadla, tak na případný přestup.
 

Zavazadlo poškozené během přepravy ihned nahlaste přímo na letišti. Letištní personál s Vámi sepíše zprávu o dané situaci a poskytne Vám další informace. Před odletem si můžete dopředu zjistit podmínky přepravy a případné reklamace přímo u Vašeho přepravce. Přejdete případným nepříjemnostem spojeným s neuznáním poškozeného zavazadla.  Pokud zjistíte poškození zavazadla až po příjezdu domů nebo na hotel, můžete se pokusit reklamaci uplatnit zpětně. Některé letecké společnosti akceptují lhůtu do 7 dnů.
V tomto případě však musíte přesně prokázat souvislost mezi škodou, kterou ohlašujete a příslušnou přepravou.
 

Ztráta zavazadla je velice nepříjemná. Zachovejte chladnou hlavu a postupujte jako v případě reklamace poškozeného zavazadla. Pokud čekáte na svůj kufr marně, vyhledejte příslušnou obsluhu letiště a nahlaste jim chybějící zavazadlo. Opět s Vámi personál sepíše protokol o nastalé situaci. Mějte určitě připravenou letenku a přepravní doklad od Vašeho kufru.  Zaměstnanci by měli neprodleně učinit veškeré kroky k jeho nalezení. Vám však nezůstane nic jiného než čekat. Montrealská úmluva říká, že máte právo si nakoupit nezbytně potřebné věci. Myslí se jimi hygienické potřeby a nejnutnější oblečení. Tato garance je do limitu 1445 eur. Od každé věci, kterou si zakoupíte pečlivě uschovat účtenku. Nezapomeňte, že se opravu má jednat jen o to nejnutnější, nepožadujte po aerolinkách proplatit krásnou koženou kabelku za 1000 euro. Pokud aerolinky nedohledají zavazadlo do 21 dnů od Vašeho příletu do dané země, je považováno za ztracené. V takovém případě můžete žádat náhradu. Mějte připraven seznam věcí, které byli uvnitř zavazadla. Veškerou dokumentaci související s Vaším letem a ztrátou (letenka, zavazadlový lístek, nahlášení ztráty, dokumenty s Vašimi osobními údaji). Účtenky související s nouzovým nákupem, hodí se i účtenka od kufru. Částka, kterou Vám budou aerolinie vracet, nikdy nepřesáhne 1445 euro. Pokud tedy Váš nouzový nákup a cena zavazadla přesáhne tento limit, nebude Vám přesahující částka nijak kompenzována.
 

Chybí Vám něco z obsahu? Může nastat varianta, že budete postrádat jen určitou věc z Vašeho zavazadla. Při každém příletu pečlivě zkontrolujte v jakém stavu je Vaše zavazadlo. Překontrolujte zámky zavazadla a v případě, že zjistíte jakékoliv podezřelé narušení. Překontrolujte svůj obsah. Neprodleně opět nahlaste tuto skutečnost u příslušné přepážky na letišti. Stane se, že si na první pohled žádného podezřelého znamení nevšimnete. Chybějící obsah můžete nahlásit do 7 dnů, ale je potřeba prokázat, že se tak stalo během Vaší přepravy. Zaměstnanci letiště Vás vždy budou informovat o dalším postupu v tom daném případě.
 

Co je IATA?

Jedná se o Mezinárodní asociaci leteckých dopravců. Tato společnost sdružuje cca 275 společností. IATA určuje a sjednocuje podmínky pro leteckou přepravu. Pokud v popisu zavazadel najdete poznámku: Splňuje normy IATA, mělo by se jednat standartní kabinové zavazadlo. Tato informace se může často rozcházet se skutečností, je třeba proto vždy tuto informaci ověřit.
 Zpět na téma Návody